Zawiesia pasowe typu A jednorazowe

  • zawiesie o obwodzie zamkniętym jednorazowe,
  • obciążenie przenoszą dwie warstwy taśmy,
  • przeznaczone są do wykonania jednorazowej operacji załadunku, transportu i rozładunku towaru.

jednorazowe