ARTEAM Resurs Szczecin

Transport bliski to popularne określenie transportu organizowanego w ograniczonej przestrzeni bądź na niewielkie odległości – najczęściej w obrębie budynków bądź zakładów przemysłowych czy magazynów. Nasi wyspecjalizowani i doświadczeni pracownicy pomogą Państwu dobrać lub zaprojektować: wciągnik lub wciągarkę, wciągarkę bramową (stalową bądź aluminiową), dźwigniki, żuraw słupowy, suwnice, sterowanie radiowe, konstrukcje stalowe, osprzęt (zawiesia pasowe, wężowe, łańcuchowe, trawersy, uchwyty).

Dodatkowo oferujemy usługi montażowe wszelkiego rodzaju dźwignic. Nasi specjaliści są wyposażeni w niezbędny sprzęt montażowy oraz narzędzia do wykonywania montażowych połączeń. Nasz dział projektowy zaprojektuje dla Państwa w konstrukcje wsporczą pod wciągniki, suwnice. Zaprojektuje również Urządzenia Transportu Bliskiego, jak również wszelkiego rodzaju uchwyty transportowe i trawesry. Nasza firma posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia konserwacji, modernizacji oraz napraw urządzeń dźwignicowych. Przeprowadzamy przeglądy serwisowe, konserwacyjne, okresowe oraz przeglądy specjalistyczne po osiągnięciu przez urządzenie resursu. Oferujemy również wykonanie pomiarów impedencji zwarcia oraz rezystencji izolacji.

SPRZEDAŻ

W naszej ofercie znajdziecie Państwo urządzenia najwyższej klasy, współpracujemy z największymi producentami Urządzeń Transportu Bliskiego na świecie. Nasi wyspecjalizowani i doświadczeni pracownicy pomogą Państwu dobrać lub zaprojektować:
• wciągnik lub wciągarkę,
• wciągarkę bramową (stalową bądź aluminiową),
• dźwigniki,
• żuraw słupowy,
• suwnice,
• sterowanie radiowe,
• konstrukcje stalowe,
• osprzęt (zawiesia pasowe, wężowe, łańcuchowe, trawersy, uchwyty).

MONTAŻ

Oferujemy usługi montażowe wszelkiego rodzaju dźwignic. Nasi specjaliści są wyposażeni w niezbędny sprzęt montażowy oraz narzędzia do wykonywania montażowych połączeń.

PROJEKTOWANIE

Nasz dział projektowy zaprojektuje dla Państwa w konstrukcje wsporczą pod wciągniki, suwnice. Zaprojektuje również Urządzenia Transportu Bliskiego, jak również wszelkiego rodzaju uchwyty transportowe i trawesrsy.

SERWIS / KONSERWACJ

Nasza firma posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia konserwacji, modernizacji oraz napraw
urządzeń dźwignicowych. Przeprowadzamy przeglądy serwisowe, konserwacyjne, okresowe oraz przeglądy
specjalistyczne po osiągnięciu przez urządzenie resursu. Oferujemy również wykonanie pomiarów impedencji
zwarcia oraz rezystencji izolacji.

RESURS

W oparciu o Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego które nałożyło nowe wymagania na eksploatującego urządzenia transportu bliskiego wprowadziliśmy nowe usługi mające na celu pomóc użytkownikowi w realizacji omawianych wymogów. Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem, na eksploatującego nałożone zostały następujące wymagania:
• § 7.4. Eksploatujący, w przypadku braku rejestracji przebiegu eksploatacji UTB z przyczyn od niego niezależnych,
odtwarza go na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej.
• § 7.5. Eksploatujący, w przypadku gdy nie jest znany resurs UTB, określa go na podstawie aktualnego stanu wiedzy technicznej i dobrej praktyki inżynierskiej.

W przypadku braku informacji, która potwierdzała by przebieg eksploatacji UTB należy taką informację uzyskać na podstawie założeń niniejszego dokumentu, obowiązujących przepisów i norm, specyfikacji technicznych lub wytycznych producentów podobnych urządzeń. Sytuacja ta dotyczy w głównej mierze urządzeń:
a) dla których wcześniej nie prowadzono rejestracji eksploatacji, czasu pracy lub cykli roboczych wykonywanych
przez UTB;
b) urządzeń zakupionych na rynku wtórnym, które nie posiadają historii eksploatacji.
Przyjęte założenia muszą być określone w przedstawionych dokumentach dotyczących założonego przebiegu eksploatacji z uwzględnieniem wymagań określonych dla resursu, o którym mowa w Rozporządzeniu i wyjaśnieniach dotyczących tego aspektu.
• § 7.6. Eksploatujący, w przypadku przekroczenia resursu UTB, przeprowadza ocenę stanu technicznego UTB (przegląd specjalny) lub zleca jej przeprowadzenie. Rozporządzenie dopuszcza w przypadku przekroczenia resursu UTB zlecenie wykonania stosownych działań, związanych z oceną stanu technicznego UTB, osobie kompetentnej posiadającej odpowiednie doświadczenie i wiedzę zdefiniowanej w wyjaśnieniach do § 2

PRZEGLĄD SPECJALNY URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEG

W momencie gdy urządzenie osiągnęło swój resurs, wykonujemy przegląd specjalny (ocena stanu technicznego) urządzenia w zakresie ustalonym przez producenta i określone przepisy. W ramach przeglądu specjalnego określamy niezbędne wskazówki do zapewnienia dalszej bezpiecznej eksploatacji UTB, np. napraw, modernizacji, remontu kapitalnego, informacji dotyczących sposobu eksploatowania urządzenia (zmiana częstotliwości czynności konserwacyjnych, częstotliwości wykonywania badań nieniszczących, potrzeby modernizacji urządzenia, itp.).